Kategorie

Regulamin zamawiania

Regulamin zamawiania

W związku z zaistniałą sytuacją, na chwilę obecną, aby ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem, zrezygnowaliśmy z niektórych form dostawy, jak i form płatności. Na pierwszym miejscu liczy się Wasze i nasze bezpieczeństwo.

 

I. Warunki płatności

przelew na konto : mBank 56 1140 2004 0000 3302 5247 8956, przesyłka zostaje zrealizowana po wpłacie sumy zamówienia na konto powyżej.

- płatność w systemie PayPal

- płatność kartą kredytową lub szybkim przelewem (obsługiwana przez DotPay.pl).

II. Warunki dostawy

- Przesyłka będzie dostarczona przez Paczkomat na podany adres, który koniecznie trzeba wpisać w "uwagi do zamówienia". Przesyłka będzie realizowana po wcześniejszej wpłacie należności na konto podane wyżej.

- Możliwość odbioru zamówienia spod naszego sklepu. Prosimy o kontakt pod nr telefonu 503513373. Przesyłka będzie realizowana po wcześniejszej wpłacie należności na konto podane wyżej. Następnie umawiamy się po odbiór telefonicznie.

- Do zamówienia doliczone zostaną koszty wysyłki, według następujących zasad:

wartość zamówionego towaru do 130 PLN koszt wysyłki 15 PLN, powyżej 130 PLN wysyłamy za darmo.

- Powyższe ceny obowiązują na terenie Polski. Jeśli chodzi o przesyłki zagraniczne, proszę kontaktować się z nami na maila bądź na nr telefonu 503513373, wszystko będzie ustalane indywidualnie z klientem.

- Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia przesyłki przez wskazaną firmą kurierską- prosimy o kontakt z nami w tej sprawie na nr telefonu 503-513-373

- Przesyłki zawierające dekoracje będą realizowane po osobistym ustaleniu z Klientem kosztów wysyłki.

- Na wyraźne życzenie klienta pakujemy prezent za dodatkową opłatą. (możemy wysłać folie i rafie do samodzielnego zapakowania)

III. Warunki zamówienia

- Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze (liczone od daty wpłynięcia zamówienia lub wpłynięcia na konto kwoty za przesyłkę). W razie braku części zamawianego towaru skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

- Potwierdzenie zamówienia wysyłamy mailem lub kontaktujemy się telefonicznie.

- Istnieje możliwość (po wcześniejszym wpisaniu w polu "twoje uwagi do zamówienia", mieszczącym się pod "formami zamówienia") odebrania zamówienia osobiście spod naszego sklepu w Gdańsku oraz zapakowaniu go na prezent. Zakupiony towar będzie wydany po wcześniejszym umówieniu się przez telefon i umówienie się z pracownikiem.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek spowodowane działalnością Paczkomatu (InPost)

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługobiorca Indywidualny/Klient Indywidualny będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@teejanowicz.pl lub na adres: ul. Pańska 5 80 -844 Gdańsk.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1 oraz 4. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

V. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

VI. Polityka prywatności

1. Sklep jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

2. Akceptacja Regulaminu i założenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep.

3. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Sklep obejmują w szczególności imię, nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów

4. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji świadczenia usług w ramach Sklepu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, w szczególności:

a) w celu realizacji składanych zamówień

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy

c) w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie i promocjach za pośrednictwem cyklicznie wysłanych wiadomości elektronicznych newslettera, o ile Klient wyraził na to zgodę, subskrybując otrzymywanie newslettera.

 

5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez zarejestrowanego Klienta mogą być przez niego samodzielnie zmieniane po zalogowaniu w Sklepie. Klient, w tym Klient nieposiadający zarejestrowanego konta, ma także prawo do całkowitego usunięcia wszelkich zgromadzonych danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail kontakt@teejanowicz.pl z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie.

6. Sklep może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

KONIEC ( to treść reglaminu trzeba wstawić)


Paypal Dotpay