Jeśli prowadzisz hotel, restauracje, kawiarnie itp. proszę skontaktuj się z naszym pracownikiem na mail: gastro@teejanowicz.pl bądź pod numerem telefonu: 58-3015184.